Logopeda

Logopedia

Pomagamy w wadach wymowy, zaburzeniach karmienia (zaburzone gryzienie, połykanie) oraz w różnych barierach w komunikacji, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w każdym wieku. 

Zajmujemy się terapią dzieci jąkających się, niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków, dzieci niepełnosprawne intelektualnie, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. 

Wspomagamy rozwój mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.


Prowadzimy:

 • konsultacje logopedyczne (wystawia opinię w zakresie zaburzeń rozwojowych)
 • terapię logopedyczną
 • terapię ręki
 • terapię pedagogiczną
 • terapię wad wymowy
 • terapię zaburzeń karmienia (zaburzone gryzienie, połykanie)
 • terapię różnych barier w komunikacji, które mogą zaburzać rozwój dziecka
 • terapię dzieci jąkających się
 • terapię dzieci niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków
 • dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi
 • wspomagamy rozwój mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego


Najlepszy logopeda - Łomianki

Najczęściej do naszych gabinetów logopedycznych trafiają dzieci z zaburzeniami wymowy oraz z zaburzeniami w artykulacji. Jednak nasz logopeda w Łomiankach pracuje również z dziećmi, które borykają się z innymi problemami i to już na etapie niemowlęcym. Nie ma dolnej granicy wieku, kiedy można się zgłosić do logopedy. Tak naprawdę im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Dlatego jeżeli tylko coś nas zaniepokoi, to natychmiast powinniśmy zgłosić się z dzieckiem na konsultacje. Wówczas logopeda będzie mógł obejrzeć aparat mowy, sprawdzić motorykę, a następnie ustalić odpowiednią terapię.


mgr Joanna Białek

logopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii ręki, glottodydaktyk więcej