Alergologiczna z krwi

Alergologiczna z krwi

TESTY ALERGICZNE Z KRWI

Badanie swoistych IgE

Pozwalają ocenić obecność we krwi pacjenta swoistych przeciwciał klasy IgE. Do badania pobierana jest krew pacjenta. Po odwirowaniu wykorzystuje się osocze lub surowicę pacjenta, które następnie inkubuje się z paskami testowymi na których umieszczone są ekstrakty alergenowe. W przypadku pozytywnej reakcji, świadczącej o obecności swoistych przeciwciał IgE, następuje wybarwienie prążka odpowiadającego danemu alergenowi. Intensywność wybarwienia jest następnie oceniana przez specjalny program.

W przypadku tych testów pacjent całkowicie unika kontaktu z potencjalnie groźnym dla niego alergenem, dlatego testy alergiczne z krwi są najbardziej odpowiednie w przypadku podejrzenia alergii u dzieci.


Jakie są zalety wykonywania testów alergicznych z krwi?

Mogą być wykonywane:

1. u pacjentów bez odstawiania leków przeciw histaminowych – w przypadku testów serologicznych leki antyhistaminowe nie wpływają na wynik testu i mogą być cały czas przyjmowane przez pacjenta. Testy skórne wymagają odstawienia leków na kilka dni (2 tygodnie ketotifen) przed planowanym badaniem, w przeciwnym razie wynik może być fałszywie ujemny.

2. przy nasilonych zmianach skórnych: atopowe zapalenie skóry, zmiany zapalne skórne, pokrzywka, dermografizm, nasilona lichenizacja.

3. przy obniżonej reaktywności skóry – u niemowląt, małych dzieci, osób starszych testy skórne mogą być niemiarodajne.

4. przy lęku przed testami skórnymi lub braku współpracy pacjenta

5. u pacjentów po przebyciu ciężkich reakcji uczuleniowych 

Takie badanie jest bezpieczne dla pacjenta, gdyż nie styka się on z potencjalnie groźnym dla jego życia i zdrowia alergenem.


FABER- TEST W NANOTECHNOLOGII

FABER to najnowszej generacji system diagnostyczny w nanotechnologii do diagnozowania alergii IgE-zależnej. System ten, składa się z testu FABER oraz platformy internetowej CDRS (dla pacjenta) i CDRS PRO (dla lekarza) umożliwiających indywidualną interpretację wyniku każdego pacjenta. To najbardziej zaawansowane, precyzyjne, kompletne i czułe badanie alergii. Test został opracowany w 2016 roku przez zespół lekarzy specjalistów z Centrum Alergologii Molekularnej w Rzymie we Włoszech. FABER pozwala zbadać aż 244 komponenty alergenowe (całe alergeny oraz poszczególne białka budujące alergeny). Do badania wystarczy pobrać 2-3 ml krwi. Test FABER, dzięki temu, że oprócz całych alergenów oznacza również białka je budujące, zwiększa dokładność badania w porównaniu do tradycyjnych metod wykrywania przeciwciał E wobec całych alergenów.


Jak działa test FABER?
U osób uczulonych alergeny mogą powodować wytwarzanie przeciwciał E (IgE). Alergeny zbudowane są z wielu różnych białek. Podobne białka mogą występować w różnych miejscach, np. w alergenach pokarmowych i wziewnych, co jest przyczyną występowania tzw. reakcji krzyżowych. Można sprawdzić występowanie reakcji krzyżowych dzięki temu, że w teście FABER można sprawdzić, nie tylko całe alergeny ale i poszczególne białka.


Rysunek przedstawia przykładowy alergen, w tym przypadku mleko i wyodrębnione same białka kazeiny,
które są jedną zczterech najbardziej uczulających grup białek mleka.


Jakie alergeny badane są na teście FABER?

Przy pomocy testu FABER oznaczane są przeciwciała E (IgE) wobec 122 białek oraz 122 całych alergenów pochodzące ze 123 różnych źródeł (z pokarmów, roślin, zwierząt i innych organizmów). W jego skład wchodzą:


Rysunek przedstawia liczbę białek i całych alergenów wobec których
na teście FABER oznaczane są przeciwciała E (IgE).


Kiedy warto zrobić test FABER?
Przy pomocy testu FABER można potwierdzić podłoże alergiczne astmy, pokrzywki, nieżytu nosa, zapalenia spojówek, nadwrażliwości na pokarmy, zmian skórnych, zaburzeń oddychania czy niepożądanych reakcji po użądleniu przez pszczołę lub osę. Badanie polecane jest w szczególności tym osobom, u których w przeszłości wystąpiły reakcje anafilaktyczne. Polecany jest również dla osób z historią chorób alergicznych w rodzinie oraz kiedy poziom Total IgE w surowicy krwi jest powyżej normy. Test warto wykonać także w sytuacji, gdy pojawia się więcej niż jeden objaw alergii w tym samym czasie i objawy te są wywołane przez różne czynniki. Wskazane jest również wykonanie testu FABER w przypadku gdy wprowadzona z powodu reakcji alergicznej dieta
nie przynosi rezultatu.
Test FABER w diagnozowaniu alergii może znaczenie skrócić czas do poznania przyczyny uciążliwych objawów.

Jakie korzyści płyną z badania testem FABER?

 • Przedstawia pełny obraz alergii,
 • Znacząco skraca czas diagnozowania
 • Wskazuje przyczyny najczęstszych chorób alergicznych
 • Umożliwia indywidualny podgląd i interpretację wyniku on-line
 • Pozwala zbadać jednocześnie aż 244 alergeny
 • Skład testu uwzględnia najbardziej znaczące białka i alergeny w alergii


Co warto wiedzieć przed wykonaniem testu FABER?

 • Materiał do badania można pobrać o każdej porze dnia
 • Nie trzeba być na czczo w czasie pobierania próbki krwi do badania
 • Do wykonania testu wystarczy niewielka ilość surowicy krwi
 • Test można wykonać każdej osobie, niezależnie od wieku
 • Nie trzeba odstawiać przyjmowanych leków (w tym również przeciwalergicznych)


Czym jest platforma internetowa CDRS stworzona do testu FABER?
Jest to specjalna strona internetowa dostępna online 24 godz. na dobę, na której każdy pacjent po wykonaniu testu FABER ma dostępne swoje wyniki oraz ich indywidualną interpretację. Można prześledzić na niej w jakich alergenach występuje uczulające nas białko i sprawdzić czy występują reakcje krzyżowe z tymi alergenami. Dodatkowo, jeśli podobne białka (tzw. homologi) występują w innych alergenach, które nie są testowane przy pomocy FABER, przy dodatnich swoich wynikach dostaniesz podpowiedź w jakich alergenach one występują, co ma szczególne znaczenie przy układaniu diety.
Wszystkie informacje zawarte na platformie CDRS, pozwalające zrozumieć występujące reakcje alergiczne przygotowywane są na podstawie aktualnej i sprawdzonej wiedzy medycznej przez ekspertów z Centrum Alergologii Molekularnej (CAAM) w Rzymie we Włoszech. Informacje te, są dostępne w wielu językach (np. w angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim) – co jest dużym ułatwieniem dla osób podróżującym do różnych zakątków świata.
Wynik swojego testu na platformie CDRS możesz udostępnić swojemu lekarzowi prowadzącemu. Pozwoli mu to oglądać Twój wynik w wersji online ze wszystkimi udogodnieniami, jakie przygotowane są w systemie CDRS. Dostęp do Twojego INDYWIDUALNEGO PROFILU UCZULENIA umożliwi lekarzowi podjąć decyzję o sposobie leczenia Twojej alergii i udzielić Ci niezbędnych wskazówek co do praktycznego postępowania z Twoją alergią a dietetykowi spersonalizować dla Ciebie zalecenia dietetyczne.

Więcej informacji na temat systemu diagnostycznego FABER na stronie 
www.fabertest.pl.