Alergologiczna czynnosciowa

Alergologiczna czynnościowa

SPIROMETRIA 

Spirometria polega na pomiarze objętości i pojemności płuc, czyli co najmniej 2 objętości (objętości powietrza wdychanego i wydychanego). Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu.

Jest to badanie nieiwazyjne, czynnościowe niezbędne w diagnostyce chorób płuc. Przeprowadzane jest szczególnie w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), ale także w chorobach śródmiąższowych płuc oraz w celu oceny wpływu na płuca różnych czynników zewnętrznych.

Pierwsze próby prawidłowego wykonania badania można podjąć u dziecka około 6 roku życia.

Właściwe przygotowanie chorego dziecka i jego opiekunów jest jednym z najważniejszych elementów poprawnie przeprowadzonego badania. Jest to badanie bezbolesne ale wymaga współpracy i zrozumienia przez dziecko, aby uzyskać jak najlepszy technicznie wynik. 

Interpretacja wyniku spirometrii powinna dotyczyć tyko prawidłowo wykonanych badań.

 

BADANIE PIKFLOMETREM ( PEAK FLOW METER )

Pikflometr jest to wygodne, przenośne urządzenie i służy do badania czynności płuc w warunkach domowych (peak flow meter). Bada PEF (Peak Expiratory Flow czyli szczytowy przepływ wydechowy), który pozwala ocenić w sposób obiektywny parametry oddechowe dziecka i jest praktycznym wskaźnikiem zwężenia oskrzeli.

Zmiany PEF, gdy wykonujemy go regularnie, pozwalają rozpoznać zaostrzenie astmy jeszcze przed nasilonymi objawami klinicznymi. Podanie leków rozszerzających oskrzela lub zwiększenie dawki leków przeciwzapalnych może uchronić małych astmatyków przed częstymi wizytami u lekarza.

W astmie zaleca się prowadzić codzienne badanie pikflometrem warunkach domowych, a w przypadku jeżeli pacjent zaobserwuje zmiany w systematycznych pomiarach PEF powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza prowadzącego.