Zakazen

Zakażeń

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ GARDŁA 

Test na paciorkowce grupy A to szybki test immunochromatograficzny w postaci paska testowego, wykrywający paciorkowce grupy A w wymazie z gardła Jest pomocny przy ustaleniu przyczyny wywołującej zapalenie gardła. Badanie przeprowadza się na próbce wymazu z gardła i w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod zajmujących 24-48 godzin, pozwala na niemal natychmiastowe uzyskanie wyniku w czasie wizyty lekarskiej. 


DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO

Badanie ogólne moczu za pomocą pasków testowych do analizy moczu jest łatwym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym diagnostykę medyczną. Pozwala uzyskać szybkie informacje o stanie moczu, jak i patologicznych zmianach w organizmie.

Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo zbadać określone parametry zawarte w moczu.


DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH

Test zanurzeniowy CrP jest przeznaczony do półilościowego wykrywania oraz monitorowania koncentracji białka C-reaktywnego we krwi pełnej ( potrzebna kropla krwi z nakłucia opuszki palca), surowicy lub osoczu. Używa się go szczególnie do różnicowania bakteryjnych i wirusowych infekcji.

Białko C-reaktywne (CrP) w próbkach surowicy jest stwierdzane u pacjentów w połączeniu z infekcjami, martwicą i różnymi stanami zapalnymi. Występuje bardzo silna współzależność pomiędzy poziomem CrP w surowicy a rozwojem stanu zapalnego. Monitorowanie poziomu CrP w próbkach surowicy u pacjentów wykazuje skuteczność kuracji i pomaga w ocenie procesu powrotu do zdrowia.