Fizjoterapia dzieci

Rehabilitacja

Fizjoterapia to zespół metod leczniczych, wykorzystujących ruch jako metodę leczenia. W naszym centrum mamy odpowiednie sale i sprzęt, a nasi specjaliści fizjoterapii stosują różne metody fizjoterapii, które są indywidualnie dobrane do każdego pacjenta:

·   NDT Bobath

·   PNF

·   masaż

·   kinesiotaping

·   integracja sensoryczna -  SI

W naszym zespole mamy specjalistów fizjoterapeutów z bardzo dużym doświadczeniem, specjalizujacych się w fizjoterapii dziecięcej.

Wspieramy rozwój dziecka już od pierwszych dni życia, aby był on prawidłowy, a za najważniejszy cel stawiamy sobie zapewnić dziecku szybki i zdrowy start.

Ocena rozwoju dziecka

Przed rozpoczęciem terapii usprawniającej każdy pacjent ma przeprowadzoną ocenę rozwoju przez fizjoterapeutę i na tej podstawie jest określany plan ćwiczeń.

Poniżej przedstawiamy zaburzenia wg grup wiekowych.

DO 2 ROKU

ŻYCIA

POW. 2 ROKU

ŻYCIA

WIEK

SZKOLNY

Zaburzenia rozwoju

psychoruchowego dziecka

Wady postawy

Skoliozy

Wady postawy (skrzywienia kręgosłupa, plecy okrągle)

Nieprawidłowe

napięcie mięśniowe

Zaburzenia

koordynacji ruchowej

Asymetria

barków i łopatek

Asymetryczne

ułożenia ciała

Przetrwałe

odruchy pierwotne

Dysfunkcje ruchowe wynikające z braku aktywności ruchowej (siedzenie przed komputerem)

 

Prowadzimy rehabilitację dla niemowląt:

·   z grupy ryzyka ciążowo-porodowego

·   z zaburzeniami  napięcia mięśniowego

·   wcześniaków, ze schorzeniami genetycznymi (zespół Downa)

·   z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

·   z wadami rozwojowymi, nieharmonijnym rozwojem

·       uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

·       mózgowe porażenie dziecięce (MPDz)

·       choroby genetyczne, FAS

Prowadzimy rehabilitację dla dzieci starszych:

·   wady postawy – koślawe i szpotawe kolana

·   skoliozy

·   asymetria barków

·   asymetrie ciała

·   wady stóp

·   zaburzenia koordynacji ruchowej

·   nieprawidłowy chód

·   kręcz szyi

·   uszkodzenia splotu ramiennego

·   uszkodzenia nerwu twarzowego

·   choroby stawów

·   choroby zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego

·   rehabilitacja oddechowa w przewlekłych i nawracających chorobach układu oddechowego

·   urazy narządu ruchu

Prowadzimy masaż leczniczy dla dzieci starszych:

·   bóle pleców

·   potreningowy, relaksujący

Prowadzimy zajęcia Integracji Sensorycznej – SI dla dzieci , zalecenej w przypadkach:

·   dysleksja

·   inne kłopoty z nauką w szkole

·   zaburzenia planowania motorycznego

·   zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi

·   zaburzenia specjalizacji stron ciała (lateralizacji)

·   nadwrażliwość lub podwrażliwość w obrębie zmysłu słuchu, dotyku, smaku, wzroku, czucia głębokiego czy przedsionka

·   zaburzenia i opóźnienia w rozwoju mowy

·   wycofanie, trudności w kontaktach z rówieśnikami

·   inne problemy ruchowe 

·   jako uzupełnienie terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, FAS


Fizjoterapia dzieci - Łomianki


Fizjoterapia to jeden z elementów rehabilitacji, na który składają się różnego rodzaju działania, których celem jest szybsza rekonwalescencja i powrót do dawnej sprawności ruchowej. Zabiegi, jakie wchodzą w skład fizjoterapii, to zarówno indywidualnie dobierane do schorzenia masaże, terapia manualna, wykonywane przez fizjoterapeutę, jak i terapie, które wykorzystują reakcje na bodźce. Do zabiegów fizjoterapeutycznych zalicza się m.in. termoterapię, polegającą na wykorzystaniu energii cieplnej, hydroterapię, czyli leczenie przy pomocy wody oraz światłoterapię, a więc naświetlanie promieniowaniem podczerwonym, ultrafioletowym i widzialnym. Zabiegów tych jest dużo więcej i dobierane są one do konkretnego przypadku.

Fizjoterapia dzieci to rehabilitacja najmłodszych pacjentów, którzy doznali urazu, wypadku, posiadają różne dysfunkcje lub schorzenia. Do naszych fizjoterapeutów trafiają nie tylko kilkulatkowie, ale również niemowlęta, np. wcześniaki, które potrzebują stymulacji rozwojowej, jak i malutkie dzieci, które mają problemy z chwytaniem bądź podnoszeniem główki. We wszystkich tych przypadkach pomocny jest fizjoterapeuta, który wykonuje niezbędne ćwiczenia i udziela rad rodzicom, jak ćwiczyć z maluszkiem we własnych zaciszu domowym.

mgr Małgorzata Szpakowska

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej – SI więcej

Michał Jasiński

masażysta więcej