mgr Joanna Białek

Joanna Białek
Przyjmuje:
Poniedziałek
Czwartek

mgr Joanna Białek

logopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii ręki, glottodydaktyk

Doświadczenie

mgr Joanna Białek – logopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii ręki, glottodydaktyk z 20-letnim doświadczeniem. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła również Studia glottodydaktyczne, obejmujące program wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w rozwoju.

Więcej:

Specjalista w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i terapii mowy dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi i neurologicznymi (afazja, dysfazja) oraz opóźnionym rozwojem mowy. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą B. Rocławskiego i edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

mgr Joanna Białek ukończyła kursy:

 • Edukacja matematyczna dzieci
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej dr P.E. Dennisona
 • Kurs „Wczesna diagnoza i rehabilitacja niemowląt i małych dzieci słabowidzących i niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością”
 • Kurs „Terapia Ręki”
 • Kurs „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”
 • Kurs „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • Kurs „Stymulacja funkcji poznawczych Dzieci z zespołem Downa”
 • Kurs „Logorytmika-Metoda Wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”
 • Kurs „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”
 • Kus „EEG Biofeedback”
 • Kurs „Komunikuję się i mówię”. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Kurs „Terapia Neurobiologiczna”


mgr Joanna Białek prowadzi:

 • konsultacje logopedyczne (wystawia opinię w zakresie zaburzeń rozwojowych)
 • terapię logopedyczną
 • terapię ręki
 • terapię pedagogiczną
 • terapię wad wymowy
 • terapię zaburzeń karmienia (zaburzone gryzienie, połykanie)
 • terapię różnych barier w komunikacji, które mogą zaburzać rozwój dziecka
 • terapię dzieci jąkających się
 • terapię dzieci niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków
 • dzieci upośledzonych umysłowo, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi
 • wspomaga rozwój mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego