Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych od 19 Września 2023

Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych od 19 Września 2023

Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych od 19 Września 2023

informujemy, że w naszym Centrum lek. Magdalena Odachowska prowadzi konsultacje psychiatryczne w zakresie: depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, bezsenności, schizofrenii i innych zaburzenia psychotycznych.