mgr Małgorzata Szpakowska

Małgorzata Szpakowska
Przyjmuje:
Poniedziałek
Środa

mgr Małgorzata Szpakowska

fizjoterapeuta, specjalista SI

Doświadczenie

mgr Małgorzata Szpakowska - fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w zakresie fizjoterapii. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku rehabilitacja ruchowa oraz Podyplomowych Studiów Fizjoprofilaktyki i Korektywy na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Warszawskiej AWF. W latach 1999- 2010 fizjoterapeuta w Poradni dla dzieci niepełnosprawnych ,,Aga” i Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Od 2010 roku pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej i rehabilitanta - członka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Więcej:

mgr Małgorzata Szpakowska specjalizuje się w zakresie:

1. fizjoterapii dziecięcej

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • wadami rozwojowymi, nieharmonijnym rozwojem
 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz)
 • wadami postawy - koślawe i szpotawe kolana
 • skoliozami
 • asymetrią barków
 • asymetrią ciała
 • wadami stóp - trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej
 • nieprawidłowym chodzie
 • kręczem szyi

2. fizjoterapii dorosłych

 • choroby przeciążeniowe narządu ruchu
 • choroby zwyrodnieniowe stawów
 • zmiany zapalne i zwyrodnieniowe okołostawowe
 • napięciowe bóle głowy
 • masaż tkanek głębokich
 • kinesiotyping

3. integracji sensorycznej. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej u dzieci z:

 • dysleksją
 • innymi trudnościami z nauką w szkole
 • zaburzeniami planowania motorycznego
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej i równowagi
 • zaburzeniami specjalizacji stron ciała (lateralizacji)
 • nadwrażliwością lub podwrażliwością w obrębie zmysłu słuchu, dotyku, smaku, wzroku, czucia głębokiego czy przedsionka
 • zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy
 • wycofaniem, trudnościami w kontaktach z rówieśnikami
 • innymi problemami ruchowymi
 • jako uzupełnienie terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, FAS