mgr Julita Sadowska-Syta

Julita Sadowska-Syta
Przyjmuje:

mgr Julita Sadowska-Syta

psycholog, terapia dzieci i młodzieży

Doświadczenie

mgr Julita Sadowska-Syta – psycholog, absolwentka psychologii w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Ukończyła roczne szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w CTPB. Jest certyfikowanym Praktykiem Dialogu Motywującego.


Więcej:

Swoją wiedzę nieustanie pogłębia uczestnicząc w szkoleniach. Zakres ukończonych szkoleń:

 • Interwencja kryzysowa wobec dzieci młodzieży
 • Interwencja kryzysowa - jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia
 • Profilaktyka przemocy rówieśniczej - rola świadka
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci
 • Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu
 • Roczne Szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży
 • Dialog Motywujący - tytuł Praktyka Dialogu Motywującego


Zakres udzielanego wsparcia:

 • Zaburzenia neurorozwojowe (całościowe zaburzenia rozwoju, ADHD)
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia zachowania
 • Samookaleczenia i myśli samobójcze
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych