lek. Joanna Zielińska

Joanna Zielińska
Przyjmuje:

lek. Joanna Zielińska

pediatra, alergolog

Doświadczenie

dr Joanna Zielińska - alergolog, pediatra. Aktualnie pracuje w Klinice Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przychodni specjalistycznej dla Dzieci UCK WUM, Izbie Przyjęć SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Zajmuje się schorzeniami alergicznymi takimi jak: alergia pokarmowa, astma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry. Prowadzi immunoterapię swoistej (odczulania) zarówno podjęzykową jak i podskórną.


Więcej:

dr Joanna Zielińska - alergolog, pediatra. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Swoją wiedzę nieustannie pogłębia poprzez czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach, poświęconych tematyce alergologii i pediatrii. Prowadzi diagnostykę alergii w oparciu o najnowsze metody: diagnostyka komponentowa alergii, testy skórne punktowe, płatkowe. Prowadzi immunoterapię swoistej (odczulania) zarówno podjęzykową jak i podskórną. Do pacjentów podchodzi holistycznie, uwzględniając ich choroby towarzyszące. Wyróżnia się partnerskim podejściem do pacjentów i rodziców, w wyborze leczenie uwzględnia ich preferencje i doświadczenie. W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki kieruje pacjentów do odpowiednich ośrodków. W leczeniu dąży do utrzymania pełnej kontroli objawów oraz dba o to, żeby rodzice znali plan działania w razie wystąpienia zaostrzeń oraz żeby byli przygotowani na wypadek nieoczekiwanego pogorszenia.

Pacjenci alergologiczni wymagają przewlekłej opieki, a większość chorób alergicznych przebiega z okresami remisji oraz zaostrzeń. 


Zakres pracy lekarza alergologa, pediatry dr Joanny Zielińskiej:

  • diagnostyka i leczenie astmy
  • diagnostyka i leczenie alergicznego nieżytu nosa i spojówek
  • diagnostyka i leczenie alergii pokarmowych
  • diagnostyka i leczenie atopowego zapalenia skóry
  • diagnostyka i leczenie pokrzywki
  • immunoterapia podskórna i doustna (odczulanie)
  • edukacja rodziców dzieci z chorobami alergicznymi
  • diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami infekcyjnymi


Znajomość języków

  • język angielski