mgr Małgorzata Szpakowska

Małgorzata Szpakowska
Przyjmuje:
Poniedziałek
Środa

mgr Małgorzata Szpakowska

fizjoterapeuta, specjalista SI

Doświadczenie

mgr Małgorzata Szpakowska – fizjoterapeta z wieloletnim doświadczenien w zakresie fizjoterapii dziecięcej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku rehabilitacja ruchowa oraz Podyplomowych Studiów Fizjoprofilaktyki i Korektywy na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Warszawskiej AWF. W latach 1999-2010 fizjoterapeuta w Poradni dla dzieci niepełnosprawnych ,,Aga” i Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Od 2010 roku pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej i rehabilitanta – członka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Więcej:

mgr Małgorzata Szpakowska specjalizuje się w integracji sensorycznej. Prowadzi pełny zakres integracji sensorycznej dzieciom z:

  • dysleksja
  • inne kłopoty z nauką w szkole
  • zaburzenia planowania motorycznego
  • zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi
  • zaburzenia specjalizacji stron ciała (lateralizacji)
  • nadwrażliwość lub podwrażliwość w obrębie zmysłu słuchu, dotyku, smaku, wzroku, czucia głębokiego czy przedsionka
  • zaburzenia i opóźnienia w rozwoju mowy
  • wycofanie, trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • inne problemy ruchowe
  • jako uzupełnienie terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, FAS
#}