Rehabilitacja dziecieca

Rehabilitacja

Fizjoterapia to zespół metod leczniczych, wykorzystujących ruch jako metodę leczenia. W naszym centrum mamy odpowiednie sale i sprzęt, a nasi specjaliści fizjoterapii stosują różne metody fizjoterapii, które są indywidualnie dobrane do każdego pacjenta:

·   NDT Bobath

·   PNF

·   masaż

·   kinesiotaping

·   integracja sensoryczna -  SI

W naszym zespole mamy specjalistów fizjoterapeutów z bardzo dużym doświadczeniem, specjalizujacych się w fizjoterapii dziecięcej.

Wspieramy rozwój dziecka już od pierwszych dni życia, aby był on prawidłowy, a za najważniejszy cel stawiamy sobie zapewnić dziecku szybki i zdrowy start.

Ocena rozwoju dziecka

Przed rozpoczęciem terapii usprawniającej każdy pacjent ma przeprowadzoną ocenę rozwoju przez fizjoterapeutę i na tej podstawie jest określany plan ćwiczeń.

Poniżej przedstawiamy zaburzenia wg grup wiekowych.

DO 2 ROKU

ŻYCIA

POW. 2 ROKU

ŻYCIA

WIEK

SZKOLNY

Zaburzenia rozwoju

psychoruchowego dziecka

Wady postawy

Skoliozy

Wady postawy (skrzywienia kręgosłupa, plecy okrągle)

Nieprawidłowe

napięcie mięśniowe

Zaburzenia

koordynacji ruchowej

Asymetria

barków i łopatek

Asymetryczne

ułożenia ciała

Przetrwałe

odruchy pierwotne

Dysfunkcje ruchowe wynikające z braku aktywności ruchowej (siedzenie przed komputerem)

 

Prowadzimy rehabilitację dla niemowląt:

·   z grupy ryzyka ciążowo-porodowego

·   z zaburzeniami  napięcia mięśniowego

·   wcześniaków, ze schorzeniami genetycznymi (zespół Downa)

·   z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

·   z wadami rozwojowymi, nieharmonijnym rozwojem

·       uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

·       mózgowe porażenie dziecięce (MPDz)

·       choroby genetyczne, FAS

Prowadzimy rehabilitację dla dzieci starszych:

·   wady postawy – koślawe i szpotawe kolana

·   skoliozy

·   asymetria barków

·   asymetrie ciała

·   wady stóp

·   zaburzenia koordynacji ruchowej

·   nieprawidłowy chód

·   kręcz szyi

·   uszkodzenia splotu ramiennego

·   uszkodzenia nerwu twarzowego

·   choroby stawów

·   choroby zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego

·   rehabilitacja oddechowa w przewlekłych i nawracających chorobach układu oddechowego

·   urazy narządu ruchu

Prowadzimy masaż leczniczy dla dzieci starszych:

·   bóle pleców

·   potreningowy, relaksujący

Prowadzimy zajęcia Integracji Sensorycznej – SI dla dzieci , zalecenej w przypadkach:

·   dysleksja

·   inne kłopoty z nauką w szkole

·   zaburzenia planowania motorycznego

·   zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi

·   zaburzenia specjalizacji stron ciała (lateralizacji)

·   nadwrażliwość lub podwrażliwość w obrębie zmysłu słuchu, dotyku, smaku, wzroku, czucia głębokiego czy przedsionka

·   zaburzenia i opóźnienia w rozwoju mowy

·   wycofanie, trudności w kontaktach z rówieśnikami

·   inne problemy ruchowe 

·   jako uzupełnienie terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, FAS

Nasi lekarze i specjaliści:

mgr Aneta Molik

specjalista fizjoterapii więcej

mgr Małgorzata Szpakowska

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej – SI więcej

Michał Jasiński

masażysta więcej