Psychologia

Psychologia

Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zajmujemy się zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, problemami emocjonalnymi.

Prowadzimy poradnictwo wychowawcze dla rodziców zmagających się z trudnymi zachowaniami dzieci.

Naszą pomoc zawsze rozpoczynamy od rozmowy i określenia problemów.

W przypadku dzieci pierwsze spotkanie jest z rodzicami, a kolejne to praca z dzieckiem i rodzicami.

Spotkania z psychologiem są zaplanowane wspólnie z rodzicami i obejmują różne elementy terapii.


Nasza pomoc dzieciom  jest skierowana na:

  • Zaburzenia rozwojowe dzieci

  • Zaburzenia relacji w rodzinie (rodzice - dziecko, rodzeństwo - dziecko)

  • Przystosowanie do nowych sytuacji, miejsc, osób  (zmiana szkoły, miejsca zamieszkania) 

  • Kłopoty w szkole, w nauce

Nasi lekarze i specjaliści:

dr n. o zdr. Urszula Borawska-Kowalczyk

psycholog więcej