Logopedia

Logopedia

Pomagamy w wadach wymowy, zaburzeniach karmienia (zaburzone gryzienie, połykanie) oraz w różnych barierach w komunikacji, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w każdym wieku. 

Zajmujemy się terapią dzieci jąkających się, niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków, dzieci niepełnosprawne intelektualnie, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. 

Wspomagamy rozwój mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.


Prowadzimy:

 • konsultacje logopedyczne (wystawia opinię w zakresie zaburzeń rozwojowych)
 • terapię logopedyczną
 • terapię ręki
 • terapię pedagogiczną
 • terapię wad wymowy
 • terapię zaburzeń karmienia (zaburzone gryzienie, połykanie)
 • terapię różnych barier w komunikacji, które mogą zaburzać rozwój dziecka
 • terapię dzieci jąkających się
 • terapię dzieci niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków
 • dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi
 • wspomagamy rozwój mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego

Nasi lekarze i specjaliści:

mgr Joanna Białek

logopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii ręki, glottodydaktyk więcej