Usługi medyczne
Przychodnia Łomianki

icon_alergologia
ALERGOLOGIA

Leczymy atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa lub astma oskrzelowa, zapalenie spojówek czy też biegunki, zaparcia, zaburzenia przyrostu masy ciała, zespół złego wchłaniania i bóle brzucha.

Prowadzimy odczulanie i testy na alergeny skórne, pokarmowe oraz spirometrię.

icon-pediatria
PEDIATRIA

Prowadzimy kompleksową opiekę medyczną począwszy od narodzin, aż do uzyskania pełnoletności.

gastroenenterologia Łomianki
GASTROENTEROLOGIA

Zajmujemy  się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego: bóle brzucha, zaparcia, biegunki, zaburzenia karmienia, niedożywienie (niejadki), nadmierna masa ciała.

Udzielamy porad żywieniowych dla dzieci z niedowagą, nadwagą oraz otyłością.

icon_neurologia
NEUROLOGIA

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego u pacjentów w wieku od 1 miesiąca życia do 18 roku życia: zaburzenia rozwojowe, wiotkość, spastyczność u niemowląt, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, nieprawidłowości w rozwoju mowy, padaczka, bóle i zawroty głowy, neuropatie, bóle kręgosłupa, wady układu nerwowego

icon_rehalbilitacja
REHABILITACJA

Zajmujemy się dziećmi z ryzykiem okołoporodowym i wcześniactwem, zaburzonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wadami postawy – koślawe I szpotawe kolana, wady stóp, asymetrie ciała, skoliozy, nieprawidłowy chód, kręcz szyi, uszkodzenia splotu ramiennego, uszkodzenia nerwu twarzowego, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce (MPDz), choroby genetyczne, FAS, choroby stawów, choroby zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego, urazy narządu ruchu, rehabilitacja oddechowa w przewlekłych i nawracających chorobach układu oddechowego.

icon-ortopedia
DIETETYKA

Profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych, takich jak alergie pokarmowe, celiakia, nietolerancje cukrów, zespół jelita drażliwego, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia. Pracujemy indywidualnie z pacjentami. Przygotowujemy plany racjonalnego żywienia, uczymy rodziców sposobów przygotowywania potraw, wchodzących w skład poszczególnych diet. Oceniamy sposoby żywienia i stan odżywienia. Uczymy zapobiegania i wspomagania leczenia chorób dietozależnych przez odpowiednie zalecenia i wskazania żywieniowe.

icon-pediatria
PIELĘGNACJA NIEMOWLĄT

Nauka pielęgnacji indywidualnie dostosowanej do rozwoju Twojego dziecka:

  • podnoszenie, odkładanie, noszenie, zmiany pozycji
  • zmiana pieluszki
  • pozycja do karmienia i odbijania
  • kąpiel
  • ubieranie
  • rozbieranie
  • pozycje do zabawy rodzica z dzieckiem
  • pozycje do samodzielnego rozwoju dziecka

Dopasowanie otoczenia tak, aby jak najbardziej stymulowało prawidłowy rozwój dziecka.
Omówienie najczęściej popełnianych błędów w pielęgnacji dziecka.

icon_neurologia
LOGOPEDIA

Pomagamy w wadach wymowy, zaburzeniach karmienia ( zaburzone gryzienie, połykanie) oraz w różnych barierach w komunikacji, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w każdym wieku. Zajmujemy się terapią dzieci jąkających się, niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków, dzieci upośledzonych umysłowo, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Wspomagamy rozwój mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

dietetyka Łomianki
PSYCHOLOGIA

Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajmujemy się zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, problemami emocjonalnymi. Prowadzimy poradnictwo wychowawcze dla rodziców zmagających się z trudnymi zachowaniami dzieci

icon_neurologia
INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to sposób, w jaki wykorzystujemy odbierane bodźce do celowego działania. Nasze zmysły (słuch, wzrok, czucie) dostarczają informacje o kondycji naszego ciała i otoczeniu wokół nas. Mózg nieustannie lokalizuje, odbiera, segreguje i zarządza tymi informacjami. Gdy płyną one w prawidłowej organizacji w sposób zintegrowany, mózg może ich używać do formowania prawidłowych reakcji w uczeniu się, zachowaniu czy percepcji. Kiedy strumień jest zdezorganizowany, funkcjonowanie układu nerwowego ulega zaburzeniom.
Zaburzenia integracji sensorycznej polegają więc na nieefektywnym przetwarzaniu bodźców przez układ nerwowy. W konsekwencji dochodzi do nieadekwatnej reakcji na bodziec, np. niemożność usłyszenia i zrozumienia nauczyciela w szumie klasy, osłabione czucie bólu przy uderzeniu się, zbyt wyraźne odbieranie natężenia światła w pomieszczeniu itp.

Przyczyny
Nie są do końca znane. Wymienia się obciążenia okołoporodowe i prenatalne, genetyczne, wcześniactwo, ciąże mnogie, cesarskie cięcie. Coraz częściej spotykamy wtórne zaburzenia integracji sensorycznej wynikające z nadmiernej lub niedostatecznej stymulacji niemowląt i małych dzieci, z niszczycielskiego działania zdobyczy techniki takich jak tablety i komputery oraz niedoborów naturalnego ruchu.

Integracja sensoryczna jest zalecana w poniższych przypadkach:
– dysleksja
– inne kłopoty z nauką w szkole
– zaburzenia planowania motorycznego
– zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi
– zaburzenia specjalizacji stron ciała ( lateralizacji)
– nadwrażliwość lub podwrażliwość w obrębie zmysłu słuchu, dotyku, smaku, wzroku, czucia głębokiego czy przedsionka
– zaburzenia i opóźnienia w rozwoju mowy
– wycofanie, trudności w kontaktach z rówieśnikami
– inne problemy ruchowe
– jako uzupełnienie terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, FAS

icon_rehalbilitacja
MASAŻ

Jest to zabieg leczniczy, fizjoterapeutyczny. W Polsce najczęściej zgłaszaną dolegliwością są bóle pleców. Dla wielu osób, bóle te ograniczają normalne funkcjonowanie i utrudniają wykonywanie wielu czynności jak na przykład jazda samochodem. W znacznym stopniu ograniczają poczucie komfortu i radości. Dzięki masażom możemy skutecznie pomóc w stanach doraźnych oraz uchronić przed nawrotem dolegliwości.
Nasi specjaliści stosują różne rodzaje masaży, które dopasowują do potrzeb zdrowotnych każdego pacjenta.

UMAWIANIE KONSULTACJI

Nasi lekarze i specjaliści przyjmują po wcześniejszej rejestracji
Przychodnia Łomianki – rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20

tel.: +48 572 66 00 66
email: rejestracja@startmed.eu
Łomianki, ul. Partyzantów 23