STREFA PACJENTA

Na każdym etapie rozwoju dziecka mogą wystąpić różne nieprawidłowości i choroby.
Nasi lekarze w Łomiankach udzielają porad medycznych niemowlętom i dzieciom starszym.
Poniżej przedstawiamy najczęstsze choroby dzieci według grup wiekowych, które diagnozujemy i leczymy w naszej przychodni w Łomiankach.

0-2 rok życia

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka
Nieprawidłowe napięcie mięśniowe
Asymetryczne ułożenia ciała
Nieprawidłowe zachowania społeczne
Zaburzenia mowy
Fizjoterapeutyczne zasady pielęgnacji niemowląt
Fizjoterapia niemowląt

Powyżej 2 roku życia

Wady postawy
Zaburzenia koordynacji ruchowej
Przetrwałe odruchy pierwotne
Skoliozy
Nadpobudliwość
Zaburzenia koncentracji
Zaburzenia mowy

Wiek szkolny

Wady postawy (skrzywienia kręgosłupa, plecy okrągle)
Asymetria barków i łopatek
Otyłość
Dysfunkcje ruchowe wynikające z braku aktywności ruchowej (siedzenie przed komputerem)
Otyłość i inne zaburzenia odżywiania
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (choroba refluksowa przełyku,biegunki, zaparcia)
Alergia pokarmowa
Choroby alergologiczne skóry
Choroby alergologiczne dróg oddechowych
Oddczulanie (szczepienia doustne I podskórne), testy prowokacyjne
Leczenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego
Ocena rozwoju układu ruchu, czy jest sprawne, czy nie ma wady postawy
Fizjoterapia zaburzeń rozwoju
Fizjoterapia pourazowa
Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie w zależności od zaburzeń. Stosujemy  indywidualne I grupowe metody terapeutyczne, dostosowując je do wieku I możliwości dziecka.