Profilaktyka alergii
Przychodnia Łomianki
Startmed

Przychodnia Łomianki Startmed nie tylko leczy swoich pacjentów, ale również przekazuje niezbędne informacje dotyczące ich zdrowia na co dzień. Przedstawiamy Państwu główne zasady profilaktyki alergii, opracowane przez dr n.med. Wiolettę Zagórską.

icon_alergologia

  Profilaktyka alergii – układ immunologiczny dziecka

Czynniki wpływające na układ immunologiczny dziecka:

 • Probiotyki/Prebiotyki

Eksperci europejscy nie zalecają stosowania probiotyków i prebiotyków w zapobiegniu alergii (EAACI 2014). Eksperci World Allergy Organization (WAO 2015), ASCIA (2016), AWMF (2014 update) sugerują, że spożywanie pre-/probiotyków przez matkę w ostatnim miesiącu ciąży, w czasie karmienia piersią oraz przez niemowlęta, zwłaszcza te, które tylko są karmione sztucznie ma korzystny wpływ, przede wszystkim w zapobieganiu atopowemu zapaleniu skóry. Nadal opinie ekspertów są rozbieżne, problemem dyskusji jest wybór skutecznego pre-/probiotyku.

Najwięcej badań ma probiotyk Lactobacillus rhamnosus.

 • Mieszkanie w gospodarstwach rolnych ( gdzie są zwierzęta hodowlane), przebywanie w żłobku, posiadanie rodzeństwa.

Kontakt z mikroflorą, szczególnie od najwcześniejszego okresu życia może wpływać na rozwój chorób alergicznych (AAAIA, AWMF, WHO).

 • Infekcje układu oddechowego

 • Przebycie infekcji dróg oddechowych we wczesnym dzieciństwie, wywołanych przez niektóre czynniki infekcyjne , np. RSV, krztusieć- mogą wpływać na rozwój chorób alergicznych IgE-zależnych (WHO).

 • Cięcie cesarskie

Istnieją badania stwierdzające większe ryzyko chorób alergicznych u niemowląt urodzonych drogą cięcia cesarskiego (AWMF).

 • Szczepienia

Wszystkie dzieci, nawet ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób alergicznych powinni być szczepione według ogólnych zasad immunoterapii (AWMF, EAACI).

Rekomendacje:

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology ( AAAAI ). Prevention of allergies and asthma in children,T. Pondgee, www.aaaai.org. Primary prevention of Allergic Disease through Nutritional Interventions: Guidelines for Healthcare Professionals, Fleshier DM et al, 2013;Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy ( ASCIA ) 2016. Infant feeding and allergy prevention, www.allergy.org.au;AWMF S3- Guideline on allergy prevention: 2014 update. Guideline of the German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and the German Society of Pediatric and Adolescent Medicine;European Academy of Allergy and Clinical Immunology Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines (EAACI)2013. Primary Prevention of Food Allergy;American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American Academy of Pediatrics; American College of Allergy, Asthma and Immunology; Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy; Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology; European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Israel Association of Allergy and Clinical Immunology; Japanese Society of Allergology; Society for Pediatric Dermatology; World Allergology Organization (WAO) 2015. Consensus communication on early peanut introduction and the prevention of peanut allergy in high-risk infants. World Health Organization ( WAO) 2003. Prevention of Allergy and Allergic Asthma 2003. www.who. int/respiratory/publication.

  Profilaktyka alergii – rozwój chorób alergicznych

Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój chorób alergicznych

 • Palenie tytoniu

Należy unikać palenia czynnego i biernego w ciąży ( AAAAI, ASCIA, AWMF, WHO)

 • Pleśnie i wilgoć

Należy unikać wilgotnych pomieszczeń w których rozwijają się pleśnie ( AAAAI, AWMF, WHO)

 • Zwierzęta

Sprzeczne są wyniki badań dotyczące trzymania zwierząt wśród dzieci z grup ryzyka, nie ma dowodów, że psy zwiększają ryzyko rozwoju chorób alergicznych (AAAAI: brak jasnych dowodów; AWMF: nie zaleca się nabywania kotów; ASCIA: bez zakazów; WHO: niejasne dowody, nie zaleca się przebywania zwierząt wśród młodszych dzieci już uczulonych).

 • Roztocze kurzu domowego

Sprzeczne są zalecenia zmniejszania ekspozycji na roztocze kurzu domowego jako środka zapobiegającego rozwój chorób alergicznych ( AAAAI: zalecane jest w grupach ryzyka; ASCIA, AWMF: nie zalecane; WHO:2002: zaleca się zmniejszenie ekspozycji wśród dzieci uczulonych).

 • Zanieczyszczenia wewnętrzne (lotne związki organiczne, np. świeżo malowane meble, podłogi lakierowane, malowane ściany)

Ekspozycja powinna być ograniczona do minimum (AWMF, WHO).

 • Spaliny samochodowe (tlenek azotu, pyły)

Ekspozycja powinna być ograniczona do minimum (AWMF, WHO).

 • Środowisko pracy

Należy eliminować substancje uczulające i mocno podrażniające oraz zastosować metody zabezpieczające osoby zatrudnione.

 • Czynniki psychospołeczne

Czynniki psychospołeczne w czasie ciąży oraz w dzieciństwie mogą sprzyjać ujawnieniu się atopowego zapalenia skóry (AWMF).

 • Leki- antybiotyki, paracetamol

Nie wykazano związku przyczynowego z braniem leków i rozwojem chorób atopowych (AWMF).

 • Masa ciała

Istnieją dowody zwiększonego ryzyka rozwoju astmy u dzieci ze znaczną nadwagą (AWMF).

  Profilaktyka alergii – Dieta Matki

 • Rekomendowana jest dobrze zbilansowana dieta ogólna, bez żadnych ograniczeń i eliminowania pokarmów potencjalnie alergizujących w czasie ciąży i w okresie laktacji

(AAAAI, ASCIA, AWMF, EAACI, WHO)

 • Tłuste ryby, pokarmy bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe Ω-3, z prawidłowym stosunkiem Ω-3 / Ω-6 ( z przewagą Ω-3) spożywane w czasie ciąży i w okresie laktacji mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób alergicznych i wyprysku alergicznego dziecka.

(ASCIA, AWMF: zalecają wprowadzenie tych pokarmów do regularnej diety -do 3 porcji ryb tygodniowo; EAACI-zbyt mało badania)

 • Cytrusy, seler

Zakwestionowano związek pomiędzy wysokim spożyciem tych produktów i zwiększonym uczuleniem na nie ( EAACI).

Karmienie piersią i karmienie sztuczne

 • Zalecane jest wyłączne karmienie piersią minimum przez 4 miesiące.

(AAAAI, EAACI: 4-6 miesięcy; niektóre badania potwierdzają prewencję alergii

ASCIA: 4-6 miesięcy, nie potwierdzono wpływu karmienia piersią na prewencję alergii;

AWMF: 4 miesiące, niektóre badania potwierdzają prewencję alergii;

WHO: 6 miesięcy, potwierdzono prewencję alergii, minimum 4 miesiące)

 • Wprowadzanie produktów uzupełniających powinno rozpocząć się w czasie karmienia piersią, co może zmniejszać ryzyko rozwoju alergii (ASCIA).

 • Standardowe mleko modyfikowanie należy podawać dzieciom, które nie mogą być karmione piersią i nie są z grupy ryzyka rozwoju chorób alergicznych ( AAAAI, ASCIA, AWMF, EAACI)

 • Preparaty mlekozastępcze o potwierdzonej zmniejszonej alergenności powinne być stosowane u dzieci poniżej 4 m ż, z grupy zwiększonego ryzyka rozwoju chorób alergicznych, które nie mogą być karmione piersią. ( AAAAI, AWMF, EAACI: zaleca; ASCIA: nie zaleca)

 • Zaleca się stosować hydrolizaty o nieznacznym stopniu hydrolizy (HA- hydrolizaty serwatki) lub o znacznym stopniu hydrolizy ( hydrolizaty kazeiny) ( AAAAI, AWF, EAACI)

  Profilaktyka alergii – Żywienie niemowląt

 • Stałe pokarmy do diety niemowląt należy wprowadzać po 4-6 miesiącu życia ( AAAAI: 4-6 miesiąc; AWMF: 4 miesiąc; ASCI: około 6 miesiąca życia, nie przed 4 miesiącem życia; EAACI: 4-6 miesiąc życia).

 • Wprowadzanie do diet produktów potencjalnie alergizujących nie powinno być opóźniane

(ASCIA, AWMF, EAACI; AAAAI: mniej alergenne produkty)

 • Warzywa i owoce, „dieta śródziemnomorska”, pokarmy bogate w antyoksydanty

Niektóre badania potwierdzają skuteczność takiej diety w zmniejszeniu występowania atopowego zapaleniu skóry (AWMF).

 • Olej rybi, pokarmy bogate w 3 kwasy i korzystnym 3 / 6

Niektóre badania potwierdzają skuteczność spożywania ww kwasów tłuszczowych w 1 roku życia w zapobieganiu rozwojowi atopowego zapalenia skóry ( AWMF).

Nie należy opóźniać wprowadzania do diety niemowląt kwaśnych owoców lub warzyw wywołujących u dzieci wysypki skórne wokół ust.

 • Orzechy

U dzieci z grupy ryzyka orzechy należy wprowadzać jako regularna dieta pomiędzy 4-11 miesiącem życia.

 • Jaja

Istnieją wyniki badania sugerujące, że wprowadzenie jaj do diety niemowląt z grupy ryzyka przed 8 miesiącem życia zmniejsza ryzyko alergii IgE zależnej (ASCIA, badanie STAR)

 • Tłuszcz mleczny

Niektóre badania potwierdzają skuteczność tłuszczu mlecznego w zmniejszeniu występowania atopowego zapaleniu skóry (AWMF).

 • Witamina A, Witamina D

Wyniki badań dotyczące stężenia witamin w surowicy i ich suplementacji są sprzeczne (AWMF, EAACI).

Zalecana jest indywidualna opieka alergologa w czasie wprowadzania stałych posiłków do diety u dzieci z objawami alergii pokarmowej

Zaleca się w szczególnych okolicznościach (ASCIA, AWMF, EAACI, AAAAI, WAO).