Porady medyczne
Przychodnia Łomianki
Startmed

Odpowiednia kontrola astmy 

 Jak kontrolować astmę?

Kontrola Astmy

Prawidłowa kontrola astmy ma bardzo duży wpływ na komfort życia osób chorującyh na tę chorobę. Obecnie leczenie astmy zależy przede wszystkim od stopnia kontroli choroby, a nie od stopnia jej ciężkości. Kontrola astmy jest podstawą postępowania w astmie. Określa jakie podjąć leczenie, aby zapewnić jak najwyższą kontrolę astmy i tym samym zapewnić pacjentowi najwyższy poziom komfortu.

Infekcje, wysiłek, zanieczyszczenia powietrza, kontakt z alergenem może powodować zaostrzenia astmy. Aby tego uniknąć astma powinna być prawidłowo leczona. Zastosowanie odpowiednich leków, we właściwych dawkach pozwala dzieciom chorym na astmę być aktywnymi i nie odróżniać się od dzieci zdrowych. Astma jest przewlekłą choroba zapalną, leczenie może trwać przewlekle. Leki przeciwzapalne (np.wziewne glikokortykosteroidy, leki antyleutrienowe) powinne być stosowane w zależności od objawów astmy i jakości życia pacjentów.

Do kontroli astmy wykorzystuje się :

 • Test Kontroli Astmy
 • Badanie spirometryczne
 • Badanie pikloflometrem

Test Kontroli Astmy

pozwala na podstawie kilku pytań ocenić poziom podejmowanego leczenia astmy. Test ten mogą wykonać rodzice dzieci chorych na astmę lub samodzielnie pacjenci starsi.

link do istnejącego opisu

Badanie spirometryczne

Spirometria (badanie spirometryczne) jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (czasami określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji”).

Badanie pikflometrem

Pikflometr służy do badania czynności płuc w warunkach domowych (peak flow meter). Pozwala zbadać PEF (Peak Expiratory Flow czyli szczytowy przepływ wydechowy), który pozwala ocenić w sposób obiektywny parametry oddechowe dziecka. Zmiany PEF, gdy wykonujemy go regularnie, pozwalają rozpoznać zaostrzenie astmy jeszcze przed nasilonymi objawami klinicznymi. Podanie leków rozszerzających oskrzela lub zwiększenie dawki leków przeciwzapalnych może uchronić małych astmatyków przed częstymi wizytami u lekarza.

Prawidłowa kontrola astmy –  Test Kontroli Astmy

Kontrola astmy  

Test Kontroli Astmy

pozwala na podstawie kilku pytań ocenić poziom podejmowanego leczenia astmy. Test ten mogą wykonać rodzice dzieci chorych na astmę lub samodzielnie pacjenci starsi. Wiele dzieci nie jest w stanie wykonać spirometrii – badania czynności płuc, które stanowi złoty standard w ocenie poziomu kontroli i nasilenia astmy. W związku z tym opracowano Test Kontroli Astmy (TKA) wieku dziecięcego, który
w prosty i szybki sposób pomoże rodzicom i lekarzom ocenić poziom kontroli astmy u dziecka w wieku 4-11 lat.

Test Kontroli Astmy dla dzieci w wieku 4 -11 lat 

W ramach testu dzieci proszone są o udzielenie z pomocą rodziców odpowiedzi na 4 pytania poprzez wskazanie właściwego obrazka. Następnie rodzic lub opiekun proszony jest o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania. Otrzymany wynik pokazuje, na ile dobrze kontrolowana jest astma u dziecka, przy czym im wyższy wynik tym wyższy poziom kontroli astmy. (link: Test Kontroli Astmy – wiek-4-11 lat ) 

Test Kontroli Astmy dla dzieci powyżej 12 roku życia i osób dorosłych 

Wyniki mogą być następnie wykorzystane do omówienia stopnia nasilenia choroby i podjęcia odpowiednich działań w celu poprawy kontroli astmy. (link: Test kontroli astmy – powyżej 12 r.ż.  )

 

Jak najlepiej uchronić się przed grypą ?

Ochrona przed grypą

Najskuteczniejszą ochroną przed grypą są szczepienia przeciwko grypie. Jeżeli dziecko nie może być szczepione, należy pamiętać, że zaszczepieni opiekunowie nie będą źródłem zakażenia.

Zakażenie wirusem grypy może przenosić się droga kropelkową (z oddechem) i przez kontakt z osobą chorą lub miejscami przez nie dotykanymi (brudne ręce, oblizane naczynia).

Można stosować maski na twarz, myć ręce i twarz po kontakcie z chorym, unikać stosowania wspólnych naczyń czy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Należy izolować osoby chore, ponieważ zakaźność grypy:

 • u dorosłych wynosi około 6 dni , rozpoczyna się 1 dobę przed objawami (1+5)
 • u dzieci może trwać do 10 dni, do 6 dni przed wystąpieniem objawów (6+4)
 • u osób z ciężkimi zaburzeniami odporności zakaźność może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

 

 

W jakim czasie jest możliwość zakażenia się grypą od osoby chorej  ?

Zakaźność grypą

Jesteśmy w okresie zwiększonych zachorowań na grypę. Warto wiedzieć, że możliwość zakażenia się grypą od osoby chorej jest bardzo wysoka.

Okres zakaźności grypą:

 • u dorosłych wynosi około 6 dni , rozpoczyna sie 1 dobę przed objawami (1+5)
 • u dzieci może trwać do 10 dni, do 6 dni przed wystapieniem objawów (6+4)
 • u osób z ciężkimi zaburzeniami odporności zakaźność może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy

 

W jaki sposób zapobiec zaostrzeniom astmy ?

 Zapobieganie zaostrzeniom astmy w okresie jesienno-zimowym obejmuje:  

 1. Prawidłową kontrolę astmy – właściwe leczenie, prawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc
 • u małych dzieci utrzymanie prawidłowych wartości PEF (peak expiratory flow, szczytowy przepływ wydechowy), który bada się specjalnym urządzeniem Pikflometrem
 • u starszych prawidłowe wartości spirometrii i/ lub PEF, które są oceniane Spirometrem
 • Test Kontroli Astmy
 1. Zmniejszenie ryzyka infekcji poprzez:
  • szczepienia
  • unikanie kontaktu z chorymi osobami (zachowanie zasad higieny osobistej)
 2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu dziecka:
  • zastosowanie oczyszczaczy powietrza w sypialni
  • częste spacery, nawet w chłodne dni 
 3. Zmniejszenie ilości alergenów w otoczeniu chorych dzieci:
  • profilaktyka przeciwroztoczowa
  • dbanie o czystość pomieszczeń w których są chorzy 
 4. Podawanie witaminy D3

 

Przewlekły katar u Dzieci – kiedy do alergologa?

 Czynniki przewlekłego kataru u dzieci 

Nieżyt nosa jest jednym z najczęstszych problemów, z którym zgłaszają się dzieci i ich opiekunowie do lekarza. Katar staje się przewlekłym problemem, gdy nasi mali pacjenci zaczynają uczęszczać do żłobka lub do przedszkola.

Przewlekające się nieżyty nosa często są skutkiem zapaleń alergicznych. W badaniach epidemiologicznych (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce- badanie ECAP 2009r.) stwierdzono, że alergiczny nieżyt nosa (ANN) dotyczy 23,6% dzieci w wieku 6-7 lat, 24,6% w wieku 13-14 lat oraz 21% osób w wieku 20-44 lat.

Alergiczne przyczyny przewlekłych katarów można rozpoznać gdy:

 • Istnieją inne choroby alergiczne u pozostałych członków rodziny i/lub u samego chorego ( np. choroby alergiczne skóry, astma, objawy alergii pokarmowej ze strony przewodu pokarmowego)
 • Gdy objawy niedrożności nosa występują sezonowo i/lub mają związek z pokarmami
 • Gdy w wykonanych badaniach dodatkowych stwierdzono: dodatnie punktowe testy skórne z alergenami inhalacyjnymi i/lub pokarmowymi, dodatnie donosowe swoiste testy prowokacyjne, eozynofilia we krwi obwodowej
 • Gdy jest znaczna poprawa na leczenie przeciwalergicze doustne lub donosowe.

 

Dla prawidłowego rozpoznania nieżytów nosa istotny jest pełen obraz dolegliwości.

Zwłaszcza u małych dzieci dokładnie przeprowadzony wywiad i badanie fizykalne pacjenta są niezbędne dla ustaleniu prawidłowej diagnozy.

Bardzo często, zwłaszcza u dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola, rozpoznania udaje się ustalić dopiero po roku obserwacji, na podstawie skuteczności zastosowanej terapii i stwierdzeniu związku nieżytów nosa z podejrzewanymi alergenami.