Badania diagnostyczne

Metody diagnostyczne chorób alergicznych wykonywane w Przychodni Łomianki Startmed

Podstawą diagnostyki alergii jest wywiad lekarski o objawach i historii dolegliwości pacjenta. Badania diagnostyczne służą do wykrycia nadwrażliwości na różnorodne czynniki wywołujące objawy chorobowe. Przyczyny chorób alergicznych mogą być wykryte za pomocą testów skórnych i badań alergicznych z krwi. Obiektywną ocenę stanu klinicznego pacjenta uzyskujemy wykonując diagnostyczne badania czynnościowe układu oddechowego, takie jak: spirometria, test odwracalności po podaniu leku rozkurczającego oskrzela, ocena szczytowego przepływu wydechowego (PEF). Testy skórne, testy alergiczne z krwi (badania immunologiczne swoiste IgE) oraz testy prowokacyjne są kolejnymi etapami diagnostyki alergii. O wyborze i kolejności ich wykonania decyduje lekarz na podstawie obrazu klinicznego choroby, wieku pacjenta i jego współpracy z personelem medycznym.

Lekarz Łomianki

Przeprowadzamy następujące badania diagnostyczne

  • TESTY ALERGICZNE :

  • Punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi i inhalacyjnymi
  • Płatkowe testy skórne – kontaktowe i pokarmowe
  • Donosowe testy prowokacyjne
  • Testy alergiczne z krwi – badanie swoiste IgE
  • T.R.U.E. Test ®
  • TESTY CZYNNOŚCIOWE :

  • Szczytowy przepływ wydechowy ( PEF)
  • Spirometria
Alergolog Łomianki

UMAWIANIE KONSULTACJI

Nasi lekarze i specjaliści przyjmują po wcześniejszej rejestracji
Przychodnia Łomianki – rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20

tel.: +48 572 66 00 66
email: rejestracja@startmed.eu
Łomianki, ul. Partyzantóww 23