Przewlekły katar u dzieci – kiedy do alergologa?

Przewlekły katar u dzieci – kiedy do alergologa?

Przewlekły katar u dzieci – kiedy do alergologa?

Czynniki przewlekłego kataru u dzieci

Nieżyt nosa jest jednym z najczęstszych problemów, z którym zgłaszają się dzieci i ich opiekunowie do lekarza. Katar staje się przewlekłym problemem, gdy nasi mali pacjenci zaczynają uczęszczać do żłobka lub do przedszkola.

Przewlekające się nieżyty nosa często są skutkiem zapaleń alergicznych. W badaniach epidemiologicznych (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce- badanie ECAP 2009r.) stwierdzono, że alergiczny nieżyt nosa (ANN) dotyczy 23,6% dzieci w wieku 6-7 lat, 24,6% w wieku 13-14 lat oraz 21% osób w wieku 20-44 lat.

Alergiczne przyczyny przewlekłych katarów można rozpoznać gdy:

  • Istnieją inne choroby alergiczne u pozostałych członków rodziny i/lub u samego chorego ( np. choroby alergiczne skóry, astma, objawy alergii pokarmowej ze strony przewodu pokarmowego)
  • Gdy objawy niedrożności nosa występują sezonowo i/lub mają związek z pokarmami
  • Gdy w wykonanych badaniach dodatkowych stwierdzono: dodatnie punktowe testy skórne z alergenami inhalacyjnymi i/lub pokarmowymi, dodatnie donosowe swoiste testy prowokacyjne, eozynofilia we krwi obwodowej
  • Gdy jest znaczna poprawa na leczenie przeciwalergicze doustne lub donosowe.

Dla prawidłowego rozpoznania nieżytów nosa istotny jest pełen obraz dolegliwości. Zwłaszcza u małych dzieci dokładnie przeprowadzony wywiad i badanie fizykalne pacjenta są niezbędne dla ustaleniu prawidłowej diagnozy.

Bardzo często, zwłaszcza u dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola, rozpoznania udaje się ustalić dopiero po roku obserwacji, na podstawie skuteczności zastosowanej terapii i stwierdzeniu związku nieżytów nosa z podejrzewanymi alergenami.